Diccionari biogràfic de dones
Consultes
[ Llista de biografies     
Fitxa biogràfica:

Francisca Ruiz Vallecilla

Identificació:Professora
Data de naixement:s. xix
Data de defunció:s. xx
Relacions familiars:Té una germana mestra en la província d'Alacant.
Nascuda a:
Lloc de defunció:
Llocs de vinculació:Alacant
Condició Socio-Econòmica:
 • Activitat_Lliberal
Condició Jurídico Etnica:
  Biografia:

  En febrer de 1916, després del decret de suspensió d’agregacions, torna a Madrid, des de Jaén, per a preparar les oposicions a Escoles Normals. Estigué vivint a la Residència de Senyoretes del carrer Fortuna, tot i que Pedro Poveda li havia oferit la casa Teresiana de Madrid per a estar-s’hi. Francisca li agraeix l’oferiment però continua a la Residència i li expressa l’enyorança per la vida a Jaén. La relació d’aquesta professora i Pedro Poveda fou estreta; l’anomena Paquita.

   

  Arriba a l’Escola Normal de Mestres d’Alacant durant el curs 1926-1927, quan l’Escola Normal es trasllada al passeig de Marvà.

   

  En novembre de 1934 és elegida pel Claustre de l’Escola Normal com a representant d’aquesta en el Patronat de Selecció de Becaris de la província. Davant les protestes durant el segon bienni republicà sobre l’existència a torns de colònies escolars mixtes, la professora explica al Boletín de Educación que totes les colònies han de ser mixtes, perquè l’objectiu n’és crear una influència positiva en la convivència entre sexes i la distribució de tasques per igual. Totes les activitats s’havien de realitzar per xiquets i per xiquetes, siguen de tipus domèstic, intel·lectual, artísc o lúdic. Estava en contra que les xiquetes a les colònies serviren el menjar als xiquets o als mestres. «Pel principi d’equitat». Ella mateixa dirigeix dos torns mixtes d’estiu a Alcoleja l’any 1935.

   

  No va tornar a treballar en aquesta Escola Normal una vegada va acabar la Guerra Civil. El mestre Luís Martines Serrano, de la IV promoció del Pla professional, en febrer de 2005, va fer donació a l’arxiu històric de la Facultat d’Educació de les classes dictades per la professora a l’Escola Normal.
  Obra:Articles en el Boletín de Educación de Alicante y su provincia. Inspección Provincial de Alicante. Alacant 1933-1936.

   

  Fonts orals:
  Fonts documentals, libràries i arxivístiques:

  Arxiu de la Facultat d'Educació: llibre d'actes de sessions de Claustre.

  Fonts iconogràfiques:
  Fonts bibliogràfiques:

  Paz Velázquez, Flavio (1997). Una institución se abre camino. Madrid: Narcea. http://books.google.es/books?id=_DGkUbdW7DMC&printsec=frontcover&dq=Una+instituci%C3%B3n+se+abre+camino&hl=ca&cd=1#v=onepage&q=&f=false. [Consulta: 04/03/2010]. 

   

  Beltrán Reig, J.M. (1976) La enseñanza en la ciudad de Alicante. Primer tercio del siglo actual. Alicante: Instituto de Estudios Alicantinos - Diputación Provincial de Alicante.

  Moreno Seco, M. (1995). Conflicto educativo y secularización en Alicante durante la II República (1931-1936). Alicante: Instituto Juan Gil-Albert - Consellería de educación.

   

  Siles González, J. (1982). La estructura familiar y función social de la mujer en Alicante (1868-1936). Alicante: Instituto Juan Gil-Albert - Consellería de Educación.

  Vinculada a les corrents
  (culturals i/o de pensament):
  • Republicanisme
  Vinculada a les entitats:
  • Escola Normal Femenina d'Alacant
  Arxius adjunts:
  Autor de la fitxa:Isabel Domènech Jimenez
  Darrera modificació:2010-09-23 18:51:37