Diccionari biogràfic de dones
Consultes
[ Llista de biografies     
Fitxa biogràfica:

María del Socorro Solanich Lacombre

Identificació:Mestra, regidora municipal
Data de naixement:s. xix
Data de defunció:s. xx
Nascuda a:
Lloc de defunció:
Llocs de vinculació:Alacant
Condició Socio-Econòmica:
 • Activitat_Lliberal
Condició Jurídico Etnica:
  Biografia:

  Fou mestra de l’Escola Graduada Annexa de Xiquetes des de 1911 i també directora. Durant la Dictadura de Primo de Rivera fou nomenada regidora i designada suplent del regidor-jurat, vocal de la Comisió d’Instrucció Pública de la Comissió Especial de l’Eixample.

   

  Des de desembre del 1924 a febrer de 1930 va lluitar junt amb dues companyes regidores, Catalina García-Trejo i Cándida Jimeno Gargallo, per aconseguir millorar les condicions dels locals escolars i augmentar el nombre de places, ateses les escasses escoles públiques. S’endreçaren locals o es donaren altres propis, més adequats per a algunes escoles que estaven instal·lades en llocs dedicats a altres serveis. Es va acordar la construcció d’una escola nova en la partida de Bacarot i s’alquilaren cases per a mestres a Tabarca. El 1926 es concediren 8.000 pessetes per a contribuir a la construcció del centre Primo de Rivera de la ciutat. L’Ajuntament contribuïa amb el solar i una xicoteta quantitat del cost de l’obra. Alhora, però, l’Escola Jardí ja no tenia jardí ni condicions i l’obriren en la ciutat 8 centres escolars religiosos.

   

  Malgrat els esforços de l’Ajuntament, la premsa alacantina continua denunciant la manca d’escoles, sobretot als barris i la manca de condicions higèniques i materials dels locals.

   

  El curs 1926-1927 arriba com a professora a l’Escola Normal de Mestres. Després de la Guerra Civil, és nomenada directora de la Graduada Annexa de Xiquetes, professora de l’Escola Normal de Pràctiques i de Música, segons l’acta del claustre de 8 de març de 1940 de l’Escola Normal, per la seua afecció al Gloriós Moviment Nacional. Es jubilà aquest mateix any.

  Fonts orals:

   

  Fonts documentals, libràries i arxivístiques:

  Arxiu Històric Provincial d'Alacant. EC-G 554: Nóminas de maestros de 1940.

  Arxiu de la Facultat d'Educació. Llibre d'Actes de Sessions de Claustre (caixa EM 014).

  Fonts iconogràfiques:

   

  Fonts bibliogràfiques:

  Amores, Juan J. (2007). «Quatretondeta en el recuerdo». En: Alicante Vivohttp://www.alicantevivo.org/2007/11/nuestra-provincia-en-el-recuerdo.html>. [Consulta: 23/10/2009]. 

   

  Beltrán Reig,  J.M. (1976). La enseñanza en la ciudad de Alicante. Primer tercio del siglo actual. Alicante: Instituto de Estudios Alicantinos, Diputación Provincial de Alicante.

   

  Diario de Alicante, 20-7-1919. 

   

  La Voz de Levante, 20-6-1930.

  Vinculada a les entitats:
  • Escola Annexa a la Normal de Xiquetes (Alacant)
  • Escola Normal d'Alacant
  • Ajuntament d'Alacant
  Arxius adjunts:
  Autor de la fitxa:Isabel Domènech Jimenez
  Darrera modificació:2010-10-08 15:32:03