Diccionari biogràfic de dones
Consultes
[ Llista de biografies     
Fitxa biogràfica:

Maria Nieves Miró Comas

Identificació:Jurista, advocada
Data de naixement:desembre de 1907
Data de defunció:1965
Nascuda a:Sant Feliu de Llobregat
Baix Llobregat
Lloc de defunció:Barcelona
Barcelonès
Llocs de vinculació:Barcelona
Condició Socio-Econòmica:
 • Activitat_Lliberal
  advocada
Condició Jurídico Etnica:
  Biografia:

  Maria Nieves Miró Comas havia nascut el 6 de desembre de 1907, a Sant Feliu de Llobregat.


  El curs 1924-1925 inicià la carrera de Filosofia i Lletres, però el curs següent es va matricular a la Facultat de Dret i finalitzà els estudis l´any 1929. Acabada la carrera, l'any 1931, es va incorporar al Col·legi d´Advocats de Barcelona.  El 1933 va ser nomenada oficial lletrat en l´Assessoria Jurídica del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya i va formar part de l´Associació de Funcionaris, adherida a la Unió General de Treballadots (UGT), des del mes de setembre de 1936.


  El 15 de juny de 1939, s´adreçava al Col·legi d´Advocats de Barcelona per denunciar que, de manera arbitrària i sense esperar la resolució de l´expedient de depuració que se li estava instruint, havia estat cessada del seu càrrec. El 26 d´octubre de 1939, Manuel Goday Prats, advocat i secretari del Col·legi de Barcelona, estenia una certificació a sol·licitud de Dª María de las Nieves Miró Comas, on manifestava la bona conducta professional de la col·legiada sense antecedents polític i socials, malgrat haver treballat a la Generalitat. En providència del 10 de maig de 1940, el Tribunal Depurador del Col·legi d´Advocats de Barcelona, va sobresseir, sense responsabilitats ni imposició de sancions, l´expedient seguit contra Maria de les Neus Miró.


  El 9 de juny de 1951 envià un escrit al Col·legi d´Advocats de Barcelona per denunciar que el Ministeri de Treball havia convocat oposicions per a cobrir places d´oficial de primera, a la qual només podien accedir «los españoles varones de 21 a 45 años de edad, en posesión de título facultativo y los auxiliares con cuatro años de servicicio cualquiera que sea su sexo y clases». Indignada, manifestà que «resulta con más derechos una simple auxiliar con solo cuatro años de servicios como tal, que la mujer que se halla en posesión de un título facultativo» , i instà el degà del Col·legi d´Advocats de Barcelona que s´adrecés al Ministre de Treball per modificar la convocatòria de les oposicions.


  Maria Nieves va morir l’any 1965.

   


  Obra:
  Fonts orals:


  Fonts documentals, libràries i arxivístiques:
  Fonts iconogràfiques:
  Fonts bibliogràfiques:Segura, Isabel; Yanes J. S,  Advocades i jutgesses a Barcelona (1877-1939).  Comissió de Dones del Col·legi d’Advocats de Barcelona. Estudi Inèdit.
  Vinculada a les entitats:
  • Col·legi d'Advocats de Barcelona
  • Cos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya
  • Associació de Funcionaris
  Arxius adjunts:
  Autor de la fitxa:Encarna Bodelón González
  Darrera modificació:2010-10-01 10:11:49