Diccionari biogràfic de dones
Consultes
[ Llista de biografies     
Fitxa biogràfica:

Concepción Gasset Solis

Identificació:Activista política
Data de naixement:s. xix
Data de defunció:s. xx
Relacions familiars:Filla de Fernando Gasset Lacasaña i Ramona Solís Claras. Esposa de José Morelló del Pozo.
Nascuda a:Castelló de la Plana
Plana Alta
Lloc de defunció:Castelló de la Plana
Plana Alta
Llocs de vinculació:Castelló
Condició Socio-Econòmica:
  • Mestressa_de_casa
  • Burgesa
Condició Jurídico Etnica:
  • Casada
Biografia:

Va nàixer a Castelló de la Plana el 1887 en el si d’una família acomodada. Va ser la segona dels nou fills del matrimoni format per l’advocat i polític Fernando Gasset Lacasaña, líder del Partit Republicà Radical de Castelló i que va arribar a presidir el Tribunal de Garanties Constitucionals el 1934, amb Ramona Solís Claras, nascuda a València.

El 1914 es va casar a Castelló amb José Morelló del Pozo, advocat de professió, que va ser alcalde de Castelló el 1920, vicepresident del comitè provincial del Partit Radical de Castelló el 1930 i diputat provincial. No van tenir fills.

Concepció va ser, d’entre tots els fills de Fernando Gasset, la més activa i més compromesa amb l’ideari del Partit Republicà Radical. Era molt freqüent veure-la en mítings i manifestacions donant suport amb la seua presència a la intervenció dels candidats radicals.

El Partit Republicà Radical no mantenia posicions molt avançades respecte a la incorporació de la dona a l’activitat política. El protagonisme de la dona, tot i reconéixer-los una sèrie de drets, es veia més vinculat a la llar i a la família, però a una llar i a una família republicana, fonamentades en una ètica i  un esperit republicà que feia insistència en què d’aquelles llars haurien d’eixir els futurs republicans.

No va ser fins a la Segona República quan la presència de la dona en institucions del Partit Republicà Radical de Castelló es va fer realitat.

Al juliol de 1932 va nàixer l’Agrupació Femenina Radical per a ingressar oficialment en el Partit Radical. Amb motiu de la presentació es va celebrar un acte polític en el cine Capitol de Castelló que va estar presidit per Carlos Selma, dirigent republicà. Era costum que en els actes de proselitisme polític dels republicans, es reclamara la presència de l’esposa o dels fills del militant o de la família republicana al complet. Concepción, filla i esposa de polítics radicals, va presidir l’acte des de la tribuna i prompte va ocupar llocs de responsabilitat en l’Agrupació Femenina Radical.

El Partit Radical entenia la unitat familiar com a cèl·lula bàsica de la militància republicana. La difusió dels principis republicans entre les dones es convertia en un assumpte clau, ja que tenien la responsabilitat d’educar els seus fills. Els col·lectius femenins exercirien aquesta labor de socialització dels valors polítics del republicanisme i amb aquesta finalitat va sorgir l’Agrupació Femenina Radical i encara que gaudia de plena autonomia en el seu funcionament, com  es deia en el seu articulat, sempre havia d’actuar «dentro de las bases y programas del Partido Radical al que tenían que estar afiliados todos sus socios». 

En el seu reglament constava que l’Agrupació Femenina Radical era essencialment instructiva i benèfica, tant en l’ordre social com en el polític.  Naixia amb la intenció de  reclutar les ciutadanes més conscienciades i participatives en l’àmbit local i amb uns objectius precisos: vetllar pels drets de les dones i dels xiquets i d’exercir una labor de socialització dels valors polítics del republicanisme, alhora que prestar ajuda a les associades necessitades en cas de malaltia o falta de  treball. És a dir,  en harmonia amb els ideals del partit, assignava a la dona tasques considerades exclusivament «femenines».

Com a organisme autònom de l’Agrupació Femenina Radical es  va crear el rober anomenat Mariana Pineda, que concretava aquesta labor benèfica i assistencial de l’Agrupació i on Concepción va desenvolupar la seua labor.

Va morir a Castelló de la  Plana el 27 de febrer de 1960.

Obra:
Fonts orals:

 

Fonts documentals, libràries i arxivístiques:

Arxiu Històric Municipal de Castelló. Diari República, 1933.

Fonts iconogràfiques:
Fonts bibliogràfiques:

Reguillo Simón, Germá (2001). El Partido Republicano de Castellón (1868-1936). Castelló de la Plana: Diputación de Castellón.

Vinculada a les corrents
(culturals i/o de pensament):
  • Republicanisme
Vinculada a les entitats:
  • Partit Republicà Radical
Arxius adjunts:
Autor de la fitxa:Inmaculada Badenes-Gasset Ramos
Darrera modificació:2010-10-02 18:52:58