Diccionari biogràfic de dones
Consultes
[ Llista de biografies     
Fitxa biogràfica:

Agnès de Pacs Quint (Vídua daurada)

Identificació:Mecenes
Data de naixement:1415
Data de defunció:1485
Nascuda a:Palma
Palma
Lloc de defunció:Palma
Palma
Llocs de vinculació:Palma
Condició Socio-Econòmica:
  • Burgesa
    empresària
  • Propietària
Condició Jurídico Etnica:
  • Vídua
Biografia:

Pertanyia a una família notable pel seu poder econòmic i pel seu prestigi social i influència política. Filla d'Hug de Pacs i de Francesquina Segarra. Es casà amb Nicolau de Quint i Net encara que restà vídua 50 anys. La importància econòmica de la seva família donà lloc a l'apel·latiu de la Vídua Daurada. Del seu matrimoni van néixer dues filles, Caterina i Agnès, i un fill, Nicolau. En morir el seu marit, Agnès va disposar d'una de les primeres fortunes del seu temps. Apart de les propietats, la família rebia molts censals i comerciava amb vinyes.

El 14 de setembre de 1483, Agnès formulà el seu testament en el que entre altres coses, assignà una renda anual de 100 lliures per dotar una institució lul·liana mitjançant un conveni notarial amb el mestre Pere Daguí. Com a complement a aquest conveni, va designar com a patrons de la institució el seu germà, Nicolau, i al seu nebot Esperandéu Espanyol. Tots dos van quedar capacitats per ser successors de Pere Daguí. A més, cada dos anys, havien de nomenar dos becaris de la institució, tenint  preferència aquelles persones que pertanyien a la família de Pacs.

Va morir a la primavera de l'any 1485.

Obra:
Fonts orals:
Fonts documentals, libràries i arxivístiques:Barceló,M.(2000). Memòries de l'Academia Mallorquina d'Estudis Genealògics. Agnès de Pacs i l'entorn humanista. 10, 21-47
Fonts iconogràfiques:
Fonts bibliogràfiques:

Canut, M.L., Llabrés, J. Manresa, M.A., Masferrer, M., Pascual, A., Torres, M., Tur, C., Tur, F. (1999). Dones i Èpoques. Aproximació històrica al món de la dona a les Illes Balears. Palma de Mallorca. La Foradada.

Gran Enciclopèdia de Mallorca. (vol.12). Mallorca: Promomallorca Edicions.

Vinculada a les corrents
(culturals i/o de pensament):
  • Humanisme
  • Lul·lisme
Vinculada a les entitats:
  • Càtedra lul·liana
Arxius adjunts:
Autor de la fitxa:Araceli López-Tello Fernández
Darrera modificació:2010-09-30 18:48:50