Diccionari biogràfic de dones
Consultes
[ Llista de biografies     
Fitxa biogràfica:

Consol Pastor Martínez

Identificació:Bibliotecària
Data de naixement:1887
Data de defunció:1973
Nascuda a:Barcelona
Barcelonès
Lloc de defunció:Barcelona
Barcelonès
Llocs de vinculació:Barcelona
Condició Socio-Econòmica:
 • Activitat_Lliberal
  bibliotecària
Condició Jurídico Etnica:
  Biografia:

  Consol Pastor Martínez va ser una de les vuit aspirants que foren admeses per estudiar a la primera promoció de l’Escola Superior de Bibliotecàries (1915-1918). Ingressà a l’escola a l’edat de vint-i-vuit anys amb estudis de mestra i coneixements de francès, ja que era filla d’un professor d’aquesta llengua i s’havia educat a les Dames Negres.

  Els estudis previs no eren una condició per a l’entrada a l’Escola però eren una garantia per superar l’examen d’ingrés. Aquest  procés de selecció assegurava que les alumnes tinguessin un nivell determinat de coneixements i de llengües, a la vegada que limitava el nombre d’alumnes d’acord amb el nombre de bibliotecàries previstes en el pla de biblioteques de la Mancomunitat.

  Consol Pastor fou la número u de la seva promoció tant en els exàmens d’ingrés com en els de revàlida i, per aquest motiu, el juliol de 1918 va ser nomenada directora de la biblioteca popular de Valls (Tarragona), la primera biblioteca pública de les creades per la Mancomunitat de Catalunya. Un any després es va traslladar a Barcelona en guanyar una plaça de professora auxiliar de l’Escola Superior de Bibliotecàries: de 1919 a 1928 en va ser secretària i professora auxiliar. Malgrat pugui semblar que aquesta era una millora professional, no era així. Com anota Assumpció Estivill en el seu llibre L’Escola de Bibliotecàries (p. 147) “des del punt de vista salarial més li hauria valgut ocupar una plaça de bibliotecària” i afegeix que “sempre va haver de reclamar el sou que percebien els altres professors, ja que no se li reconeixia automàticament”.

  El 1928 va passar a ocupar la plaça de bibliotecària de l’Escola on va romandre fins a la seva jubilació el 1957, amb la interrupció d’uns mesos al final de la Guerra Civil en què va gaudir d’un permís justificat per estudiar l’organització de la Bibliothèque d’art et industrie Forney i la Bibliothèque du conservatoire des arts et metiers de París.

  Els sous de les bibliotecàries eren força migrats i per això algunes tenien diversos llocs de treball; Consol Pastor durant els anys vint i trenta simultaniejà la seva tasca a l’Escola amb la direcció de la Biblioteca Popular per a la Dona fundada per Francesca Bonnemaison.

  Les primeres alumnes de l’Escola, sota la influència d’Eugeni d'Ors, director i professor, elaboraren traduccions d’obres literàries i petits assaigs sobre psicologia i altres ciències que es publicaren en la revista Quaderns d’Estudi. Consol Pastor col·laborà en diferents articles signats pel col·lectiu d’alumnes i amb el seu nom publicà el 1917 el treball “Set iniciadors de la psicologia actual”. A més dels seus treballs d’estudiant, col·laborà en l’Anuari de les biblioteques populars amb la memòria de la Biblioteca de l’Escola i en la revista Biblioteconomia.

   

  Obra:«Set iniciadors de la psciologia actual». Quaderns d’Estudi, any 2, vol. 2 (febrer 1917), núm. 1, p. 67-87.

  «La biblioteca de la Escuela de Bibliotecarias». Biblioteconomía, núm. 29-30 (enero-junio 1951), p. 61.

  «Eugenio d’Ors, fundador y director de la Escuela Superior de Bibliotecarias». Biblioteconomía, núm. 40 (julio-diciembre, 1954), p. 90-94.

  Fonts orals:
  Fonts documentals, libràries i arxivístiques:

  Part del seu arxiu personal es troba dipositat a l'actual Facultat de Biblioteconomia, i Documentació de la Universitat de Barcelona, hereva de l'antiga Escola de Bibliotecàries.

  Fonts iconogràfiques:

   

  Alumnes de la primera promoció. D’esquerra a dreta: Maria Roca, Anna Ribalta, Consol Pastor, Dolors Hostalrich, Montserrat Fàbregas i Maria Rossell (1915 o 1916). Font: Assumpció Estivill. "Una mirada retrospectiva: de l'Escola de Bibliotecàries a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació (1915-2005". BiD: textos de biblioteconomia i documentació. núm. 16 (juny 2006) http://www.ub.es/bid/16estivi.htm (Consulta: 24/02/2010].

   

  Atenció: l'enllaç remet a tot l'article, no a la foto de Consol Pastor!

  Fonts bibliogràfiques:

  Díaz Plaja, Aurora. «La señorita Consuelo Pastor». Biblioteconomía, 45-46 (enero-diciembre 1957), p. 8-12.

  Estivill, Assumpció (1992). L’Escola de Bibliotecàries (1915-1939). Barcelona: Diputació de Barcelona; Universitat de Barcelona (Col. Quaderns de treball; 12).

  Estivill, Assumpció; Pons, Amadeu; Mañà,Teresa. «Dones bibliotecàries». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 10 (2003). Disponible a: http://www.ub.es/bid/10dones.htm.

  Vinculada a les entitats:
  • Escola Superior de Bibliotecàries
  Arxius adjunts:
  Autor de la fitxa:Teresa Mañà Terré
  Darrera modificació:2010-09-21 13:27:49