Diccionari biogràfic de dones
Consultes
[ Llista de biografies     
Fitxa biogràfica:

Margalida Caimari Vila

Identificació:Poetessa, benefactora social
Data de naixement:1839
Data de defunció:1921
Relacions familiars:Filla d'un pròsper emigrant a Cuba i esposa d'un comerciant fabricant.
Nascuda a:Cuba
Lloc de defunció:Palma
Llocs de vinculació:Mallorca
Catalunya
Cuba
Condició Socio-Econòmica:
  • Mestressa_de_casa
  • Burgesa
    empresària
Condició Jurídico Etnica:
  • Casada
  • Vídua
Biografia:

Nasqué i es casà dins la burgesia comercial liberal, fet que l'ajudà a tenir més instrucció i llibertat que les dones del seu entorn. Emparada pel renaixentista Pons i Gallarza, de ben jove no només escriví poesia sinó que les recità en públic en diferents moments i entitats, fet novedós en una dona devers 1869.  Formà part d'un grup de joves escriptores que es mogueren dins l'Ateneu Balear i la tertúlia de Pons i Gallarza.

La seva poesia més innovadora és la realista d'inspiració popular i la patriòtica; en la primera excel·leix explicant els sentiments de soledat i d'impotència de la dona que espera el marit emigrat a Cuba. En la segona, té molt clara la idea de pàtria catalana i admira la industrialització. Pogué dur una important activitat literària, amb la pròpia tertúlia, i de beneficència social perquè només tingué una filla. Publicà tant a revistes de Mallorca com del Principat.

Abordà la qüestió social des del catolicisme segons les directrius de Lleó XIII, conegué de primera mà el treball de les obreres del tèxtil per l'empresa del marit, La Alfombrera, i fou molt activa fundant per als fills de les obreres els Bressols del Minyó Jesús, a imitació dels de Catalunya. Amb 71 anys inaugurava dins el Patronat Obrer les escoles diürnes graduades per a nins obrers. Reflectí el seu conservadorisme social en alguns poemes.

Fou valorada com a poeta per Jeroni Rosselló, Miquel dels Sants Oliver, Sanchis Guarner, l'Arxiduc Lluís Salvador d'Àustria però, constrenyits per l'estereotip, només li valoraren i reproduïren els poemes maternals.

Obra:

Lo so (1865).

La caritat (1868).

Els dos àngels (1868).

Enyoransa (1870).

Flores del alma (1872).

A mi querida hermana de corazón. Manuela de los Herreros (1872).

Amor de mare (1873).

Lo meu desig (1874).

Lo lliri de Valldemossa (1874).

A l'hermosa nina Mercedes Ferrer i Armengol (1875).

A Miramar (1877).

A Catalunya (1878).

Veu de mare (1878).

Goig i dolor (1879).

A l'església de Sant Bartomeu (1881).

¡Ja no som mare mesquina! (1882).

A la Verge de Lluc (1884).

L'obrer treballa... (1894).

La Campana (autògraf inèdit fins publicació per Catalina Bonnín el 2006).

Fonts orals:
Fonts documentals, libràries i arxivístiques:

Almanacs de El Isleño i del Diario de Palma.

Calendari Català.

Corona d'amor que dedican a la Verge de Lluch els poetas mallorquins (1884). Palma: Tipografia Balear.

Corona poètica dedicada a la Beata Catalina Tomàs (1874). Palma: Gelabert.

El Comercio.

Homenatge al Beato Ramon Llull (1877). Palma.

La Dulzaina.

La Tortuga.

Lo Gay Saber.

Revista Balear.

Fonts iconogràfiques:
Fonts bibliogràfiques:

Alomar, Magdalena i Peñarrubia, Isabel. De mi no en fan cas. Vindicació de les poetes mallorquines. En premsa per Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Arxiduc Lluís Salvador d'Àustria. Les Balears descrites pe la paraula i la imatge. Mallorca. Vol II. Palma: Grup Serra.

Bonnín Socias, Catalina (2006). Poetes mallorquines del segle XIX. Col.laboració femenina a la Renaixença. Palma: Edicions Can Sifre.

Costa i Llobera (1947). Doña Margarita Caimari. Necrología, 1922, dins Obres completes. Barcelona: Biblioteca perenne.

Diversos (1999). Dones i Èpoques. Palma: La foradada.

Diversos (1975). Les cinc branques. (Poesia femenina catalana). Barcelona.

Gran Enciclopèdia de Mallorca (1991). Palma: Promomallorca.

Miralles, Joan (2007). Antologia de textos de Les Illes Balears. Segle XIX, vol. III. 1a part. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Oliver, Miquel dels Sants (1988). La literatura en Mallorca. Barcelona: Publicacions Abadia de Montserrat.

Peñarrubia, Isabel (2004). La vida cantada per les poetesses vuitcentistes. Agenda 2004-2005. Palma: Institut Balear de la Dona.

Poetas baleares. Siglo XIX (1873). Introducció de Jeroni Rosselló. Palma.

Sanchis Guarner (1950). Els poetes romàntics de Mallorca. Palma: Moll.

Vinculada a les corrents
(culturals i/o de pensament):
  • Renaixença
Vinculada a les entitats:
  • Ateneu Balear
  • Bressols del Minyó Jesús
  • Patronat Obrer
Arxius adjunts:
Autor de la fitxa:Isabel Peñarrubia Marquès
Darrera modificació:2010-09-29 17:35:39