Diccionari biogràfic de dones
Consultes
[ Llista de biografies     
Fitxa biogràfica:

Maria Àngela Martí Galí

Identificació:Impressora
Data de naixement:s. xviii
Data de defunció:s. xviii
Relacions familiars:Vídua de Maur Martí. Jove de Maria Martí, vídua de Joan Pau Martí.
Nascuda a:
Lloc de defunció:Barcelona
Barcelonès
Llocs de vinculació:Barcelona
Condició Socio-Econòmica:
  • Artesana_Artista
Condició Jurídico Etnica:
  • Vídua
Biografia:

L'activitat impressora i llibretera dels Martí comença el 1700, quan Joan Pau adquireix la impremta de Sebastià Cormellas, la família del qual, al seu torn, havia comprat la impremta d'Humbert Gotart el 1591. La vídua de Joan Pau, Maria, dirigeix el taller entre 1723-1737. La temàtica dels llibres publicats és fonamentalment religiosa.

L'època més esplendorosa de la Impremta Martí correspon a la dirigida per la vídua del seu fill Maur, Maria Àngela (1754-1770), ajudada pel mestre impressor, Antoni Rovira. Tot i continuar amb l'edició de llibre religiós, del qual publicà 130 títols,
Maria Àngela imprimí les Novelas exemplares de María de Zayas (1764) i llibres de cuina com el de Francisco Martínez Montiño, Arte de cocina, pasteleria, vizcocheria y conservaria (1763); compaginà l'edició de llibres amb les impressions tipogràfiques que venia en una llibreria, de la qual n'era propietària, especialitzada en gravats xilogràfics i calcogràfics i en l'estampació de material efímer divers, alhora que també els distribuia a altres comerços de la ciutat i a venedors ambulants. La importància d'aquesta darrera activitat es constata en l'acurada descripció de les eines i dels materials que fa en el seu testament i en el gran nombre d'ells que acumulà (AHPB, notari Lorenzo Madriguera Famades (1770), fol. 237, 249 i 339-389).

La impremta passa a denominar-se Oliver Martí quan Ignàsia, filla de Maria Àngela i Maur, es casa amb el llibreter de Barcelona, Francesc Oliver; i torna a canviar de nom en el moment en què una néta de Maria Àngela, filla del matrimoni Oliver Martí, es casa amb el llibreter saragossà Valerio Sierra. Amb la denominació Sierra i Martí la impremta i llibreria roman activa fins el primer terç del segle XIX.

Obra:
Fonts orals:
Fonts documentals, libràries i arxivístiques:
Fonts iconogràfiques:

Marca d'impressora de Maria Àngela MArtí. http://www.bib.ub.edu/cgi-bin/awecgi2?db=imp&o1=getent&pa=10&k1=10477 [Consulta: 14/11/2009].

Tot seguit reproducció d'un goig  dedicat a San Camil de Lelis, publicat per la imprenta Sierra y Martí constituida arran del matrimoni d'una neta de Maria Àngela amb el llibreter de Saragossa, Valero Sierra.   http://3.bp.blogspot.com/_BT39hCpLXoI/SLsG5GldZfI/AAAAAAAAANY/9lTUiYhgAP8/s1600-h/Gozos+San+Camilo+de+Lelis.jpg [Consulta: 14/11/2009].

Fonts bibliogràfiques:

Arroyo Almaraz, Antonio. «Literatura y libros: editoras en el siglo XVIII». Revista electrónica de estudios filológicos, nº 16 (2008) http://www.um.es/tonosdigital/znum16/secciones/estudios-4-Editoras%20siglo%20XVIII.htm [Consulta: 14/11/2009].

Bofarull y Sans Francisco de (1910). Gremios y cofradías  de la Antigua Corona de Aragón. Barcelona: Tipografia Benaiges,  t. II, p. 365.

Burgos, Javier; Peña, Manuel. «Imprenta y negocio del libro en la Barcelona del siglo XVIII. La casa Piferrer» . Manuscrits: Revista d'història moderna, núm. 6 (1987), p. 184-218. També accessible a http://ddd.uab.cat/pub/manuscrits/02132397n6p181.pdf [Consulta: 14/11/2009].

Llanas, Manuel (2003). L'edició a Catalunya. Barcelona: Gremi Editors de Catalunya.

 Llanas, Manuel. «La edición barcelonesa: apuntes históricos» . Barcelona
metròpolis mediterrània (setiembre 2002-enero 2003). http://www.publicacions.bcn.es/b_mm/ebmm60/bmm60_qc54.htm [Consulta: 14/11/2009].

Llanas, Manuel (2007). Sis segles d'edició a Catalunya. Lleida: Pagès; Vic: Eumo.

Martí, Albert. «Aproximació al gravat del segle XVIII. Estudi de les matrius gràfiques
de l'inventari de Maria Àngela Martí, 1770». D'art, núm. 23 (1997), p. 267-276. També accessible a http://www.raco.cat/index.php/Dart/article/view/100543/151066 [Consulta: 14/11/2009].

Solà Parera, Àngels. «Impresoras, libreras, estamperas y editoras. El caso catalán» . XII Coloquio Internacional de la AEIHM. La historia de las mujeres: perspectivas actuales (Barcelona, 19-21 de octubre de 2006)
http://www.aeihm.org/events/XIIICol/Sesion10/%C1ngels%20Sol%E0.pdf [Consulta: 14/11/2009].

Solà Parera, Àngels. «Impressores i llibreteres a la Barcelona dels segles XVIII i XIX».  Recerques, núm. 56 (2008), [en premsa].

Arxius adjunts:
Autor de la fitxa:Concepción Rodríguez Parada
Darrera modificació:2010-10-04 11:14:13