Diccionari biogràfic de dones
Consultes
[ Llista de biografies     
Fitxa biogràfica:

Agnès

Identificació:Beguina
Data de naixement:s. xv
Data de defunció:s. xv
Nascuda a:Portugal
Lloc de defunció:
Llocs de vinculació:Barcelona
Condició Socio-Econòmica:
 • Religiosa
  beguina
Condició Jurídico Etnica:
  Biografia:

  Beguina d’origen portuguès, filla d’Esteve Martínez. Es va establir a la ciutat de Barcelona a començament del segle XV, encara que no es pot determinar-ne la data exacta. La documentació que fa referència a aquesta beguina abasta el període comprés entre 1408 i 1422.


  Va viure a la casa de Na Closa, en companyia d’altres dues beguines. Posteriorment, es va instal·lar en una casa situada prop del monestir de Montalegre, al carrer que anava cap el monestir del Carme. Aquesta casa havia estat llegada per Maria Sa Espluga, amb qui la beguina havia mantingut una estreta relació. Al seu testament Maria l’anomena marmessora dels seus béns, juntament amb els seus fills. Li deixa, a més, 2.000 sous perquè pregue a Déu per la seva ànima.


  No va ser aquest l’únic llegat que va rebre. Al llarg dels anys, la beguina va ser destinatària de diverses deixes testamentàries –per a sustentació de la seva vida  o perquè pregués per l’ànima dels difunts- fetes per persones molt vinculades a la cort reial, la qual cosa és representativa de les relacions que va mantenir amb figures destacades del patriciat urbà i del gran reconeixement de que va gaudir a la ciutat de Barcelona.


  La seva vida pot considerar-se representativa de les activitats pròpies del col·lectiu de les beguines: llibertat de moviments sense límits geogràfics, mediació en la mort, autoritat espiritual i acció social. En aquest últim aspecte, cal destacar el cas de Constancina, una nena de l’hospital que és lliurada a sor Agnès perquè en tingués cura.

   

  Obra:
  Fonts orals:

   

  Fonts documentals, libràries i arxivístiques:

   Arxiu Històric de Protocols de Barcelona

     Bernat Nadal, Quintus Liber apocarum diversorum manumissoriarum, f. 83v., 126 v.    

     Pere Granyana manual 9 (1410-1411), f. 12r.

     Pere Pellicer. Liber Testamentorum (1410- 1435), f. 54r-56v.

     Joan Balcebre, Manual 1422-1423

  Fonts iconogràfiques:

   

  Fonts bibliogràfiques:

   

  Arxius adjunts:
  Autor de la fitxa:Julia Cabaleiro Manzanedo
  Darrera modificació:2010-09-30 16:07:16