Diccionari biogràfic de dones
Consultes
[ Llista de biografies     
Fitxa biogràfica:

Anna Domenge

Identificació:Beata, terciària
Data de naixement:1570
Data de defunció:1619 (circa)
Nascuda a:
Lloc de defunció:
Llocs de vinculació:Perpinyà
Barcelona
Condició Socio-Econòmica:
 • Religiosa
Condició Jurídico Etnica:
  Biografia:

  Beata de Perpinyà fou de la tercera orde de Sant Domènec. El 1609, quan tenia quaranta anys, va ser portada davant el tribunal de la Inquisició de Barcelona, igual que el seu confessor, Fra Darnils. Va ser acusada d'«arrobamientos y revelationes y califficadas por escandalosas temerarias y sospechossas de pacto y Illution del demonio». Durant els mesos que va romandre a la presó de la Inquisició, experimenta un seguit de visions i de manifestacions espirituals, de les quals deixa constància explícita en un relat manuscrit escrit al seu dictat. El 1610 va ser dipositada durant set mesos al convent de les monges Jerònimes de la ciutat de Barcelona. Després d’haver demanat poder tenir cura del seu pare i fer-se càrrec de les seves dues nebodes, és autoritzada a tornar a casa seva, on viurà juntament amb altres beates.

   

  El manuscrit que conté les vivències de sor Anna a la presó inquisitorial va acompanyat per altres textos de caràcter biogràfic, que relaten la vida d’aquesta comunitat de beates durant els cinc anys posteriors a la seva denúncia davant la Inquisició, és a dir, fins al 1615. Aquest conjunt de relats narra com ja a Perpinyà, Anna Domenge organitzarà la fundació d’un monestir de dominiques sota l’advocació de Santa Catalina. Tanmateix, i com a conseqüència dels conflictes que hi van sorgir amb altres monges que havien vingut de València, tant sor Anna com les seves companyes, entre les quals es compten les seves dues nebodes, van abandonar-lo sense haver professat l’any 1613. A partir d’aquest moment, viurà a Perpinyà a casa seva com a beata professa al capdavant del seu beateri, mentre s’intensifiquen les seves experiències visionàries i guaridores, per la qual cosa seran moltes les persones que demanaran la seva intercessió. Fra Darnils, esdevingut director espiritual del grup de beates, tornarà a ser arrestat per la Inquisició i condemnat novament a mantenir-se’n allunyat.

  Obra:
  Fonts orals:
  Fonts documentals, libràries i arxivístiques:

  Biblioteca Universitària de Barcelona, Manuscrit 1038.

  Archivo Histórico Nacional, Inquisición, lib. 732, 97r-v (1609-1610).

  Fonts iconogràfiques:
  Fonts bibliogràfiques:

  Garí, Blanca «‘Que se embarcase en aquella nabe de la cruç a las Yndias del çielo’. La aventura autobiográfica de sor Anna Domenge». En: Oesterreicher, Wulf; Stoll, Eva; Wesch, Andreas (eds.). Competencia escrita, tradiciones discursivas y variedades lingüísticas : aspectos del español europeo y americano en los siglos XVI y XVII : coloquio internacional, Friburgo en Brisgovia, 26-28 de septiembre de 1996. Tübingen: Gunter Narr, p. 361-384.

  Amelang, James (1990). «Los usos de la autobiografía: monjas y beatas en la Catalunya moderna». En: Nash, Mary. Historia y género: las mujeres en la Europa moderna) contemporánea. Valencia: Alfons el Magnanim, 191-215.

  Vinculada a les entitats:
  • Tercera Orde Regular de Sant Francesc
  • Monges de l'Orde dels Predicadors – Dominiques (OP)
  Arxius adjunts:
  Autor de la fitxa:Julia Cabaleiro Manzanedo
  Darrera modificació:2010-10-01 12:49:13