Diccionari biogràfic de dones
Consultes
[ Llista de biografies     
Fitxa biogràfica:

Caterina Llull Sabastida

Identificació:Mercadera
Data de naixement:s. xv
Data de defunció:s. xv
Relacions familiars:Filla de Joan Llull i d'Isabel de Gualbes i Pastor. Muller de Joan Sabastida i d'Hostalric. Els seus fills i néts van emparentar amb la família Gralla i amb els Requesens.
Nascuda a:Barcelona
Barcelonès
Lloc de defunció:Barcelona
Barcelonès
Llocs de vinculació:Barcelona
Siracusa
Brucoli
Condició Socio-Econòmica:
  • Activitat_Lliberal
    mercadera
Condició Jurídico Etnica:
  • Vídua
Biografia:Caterina Llull, barcelonina del barri de La Ribera, es casa l'any 1460 amb Joan Sabastida, mercader i funcionari reial, vidu d'Antònia Torralba, de reconeguda família de mercaders. Sabastida és nomenat president de la Cambra de la Reina a Sicília i es traslladen a viure a Siracusa. Tenen quatre fills: Joan (una filla del qual es casarà amb el mestre racional de Catalunya, Francesc Gralla i Desplà), Joana, Elionor (que es casarà amb Dimes de Requesens i Joan de Soler) i Cecília.

Caterina es queda vídua l'any 1471 i per testament del marit passa a ser administradora dels béns i de les activitats mercantils del difunt. Caterina ja se'n devia fer càrrec, en vida de Sabastida, ja que mostra un bon coneixement de qualsevol tipus d'operació econòmica i també dels temes jurídics i administratius, que utilitza per pledejar i aconseguir el reconeixement dels béns i títols, confiats pel seu marit, i per a l'ampliació de la seva riquesa. El primer llibre de comptabilitat de Caterina Llull comença el 2 de gener de 1472,  l'any següent d'enviudar.  També es conserven cartes que li enviava a Sicília la seva germana Joana, casada amb Pere Llull i Tàrrega, de família de mercaders i negociants de Barcelona, i una carta que va enviar Caterina a Joana,  des de Brucoli a Barcelona, escrita pel seu secretari Andreu de Vega, que és tot un tractat mercantil. Caterina es va consolidar com una mercadera no només a Sicília i a Catalunya, sinó a tota la Mediterrània. Cap als anys 1482-1483 se suposa que retorna amb la família a viure a Barcelona.
Obra:
Fonts orals:
Fonts documentals, libràries i arxivístiques:
Fonts iconogràfiques:
Fonts bibliogràfiques:

Ahumada, Eulàlia de (2003), Epistolaris d'Hipòlita Roís de Liori i d'Estefania de Requesens (s. XVI). València: Publicacions Universitat de València.


Colesanti, Gemma T. (2008). Una mujer de negocios catalana en la Sicilia del s. XV: Caterina Llull i Sabastida. Estudio y edición de su libro maestro. Barcelona: CSIC.


Colesanti, Gemma T. «Una mercadera i empresària catalana a Sicília: Caterina Llull i Sabastida (vers 1440-1495)». En: Moments històrics de les dones a Catalunya. http://www20.gencat.cat/portal/site/icdones/menuitem.4b491b5fa301c8a439a72641b0c0e1a0/?vgnextoid=acf3404635f5f110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=acf3404635f5f110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default. [Consulta: 07/02/2010].


Treppo, Mario del; Riera i Sans, Jaume (1976). Els mercaders catalans i l'expansió de la corona catalano-aragonesa al s. XV.  Barcelona: Curial.
Vinculada a les corrents
(culturals i/o de pensament):
  • Humanisme
Arxius adjunts:
Autor de la fitxa:Laia de Ahumada Batlle
Darrera modificació:2010-10-02 21:10:35